چگونه می توانم تطابق زوجین را برای همسری در مشاوره قبل از ازدواج تعیین نمایم.

اقدام پژوهی ازدواج

چگونه می توانم تطابق زوجین را برای همسری

در مشاوره قبل از ازدواج تعیین نمایم.

 

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: ۲۴
حجم فایل: ۲۲۸ kb
قیمت: : ۱۲۰۰۰ تومان

 

فهرست

عنوان ………………………………………… صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………  ۱

توصیف وضع موجود ………………………………………………………….    ۲

گردآوری اطلاعات وشواهد۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫   ۳

فرم مصاحبه۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵

فرم مصاحبه۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶

جدول زمانبندی مراجعه………………………………………………………..۷

گردآوری اطلاعات وشواهد۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫  ۸

نتیجه گیری…………………………………………………………………..   ۱۰

پرسشنامه………………………………………………………………………۱۱

 

مقدمه

ازدواج مساله بسیار مهمی است که بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. امروزه شمار روز افزون مواد طلاق موجب شده است تا صاحبنظران به فکر پیدا کردن راه حلهایی باشند که یک ازدواج موفق و سالم را فراهم شاخته مانع از شیوع و افزایش آمار طلاق که یقینا عواقب بعدی آن بسیار دشوارتر و سخت تر شود. مشاوره قبل از ازدواج ابتدا در زمینه مسائل پزشکی ، مساله گروههای فوتی و ژنتیکی آغاز گردید و امروزه کم کم در زمینه مسائل شخصیتی و روانی و روابط نیز در حال شکل گیری و کاربرد است. در این مقوله کارکردهای مشاوره قبل از ازدواج بسیار مهم هستند که به آنها می‌پردازیم.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.