پایان نامه بررسی رابطه مهارت های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی کم توان ذهنی

*پایان نامه*
جهت اخذ درجه کارشناسی

موضوع: بررسی رابطه مهارت های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی کم توان ذهنی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:  قابل ویرایشdocx
تعداد صفحات: ۶۰
حجم فایل: ۲۸۸ kb
قیمت: : ۱۶۸۰۰تومان

رشته:   علوم تربیتی ( مشاوره و راهنمایی )

چکیده:

مهارت های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده ومقبول جامعه اطلاق می شود ،رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کنند که به بروز پاسخ های مثبت وپرهیز از پاسخ های منفی انجامد.

کمبود مهارت های اجتماعی می تواند تاثیر گذار بر عوامل دیگری باشد از جمله این عوامل  میتوان گوشه گیری ،تنها ماندن،عدم پیشرفت تحصیلی ودر آینده نداشتن مهارت های شغلی واجتماعی مناسب باشد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه مهارت های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی کودکان کم توان ذهنی می باشد .روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی می باشد روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد نمونه ۶۰ نفر از کودکان کم توان ذهنی می باشد ابزار پژوهش برای مهارت های اجتماعی از مقیاس رشد اجتماعی واینلند وبرای پیشرفت تحصیلی معدل سال تحصیلی         استفاده شده است همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است .

 

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.